Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là khô

Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là không đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đối với thấu kính hội tụ không thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn