Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm: Mg(NO3)2

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm: Mg(NO3)2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm: Mg(NO3)2 và NaNO3, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp khí Y vào nước, thu được 1 lít dung dịch có pH = 1 và có 2,24 lít khí không màu thoát ra. Phần trăm khối lượng của NaNO3 trong hỗn hợp X là:    


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặt nMg(NO3)2 = x và nNaNO3 = y (mol)

PTHH: Mg(NO3)2 (xrightarrow{{{t^o}}}) MgO + 2NO2 + 0,5 O2

                    x      →              x    → 2x →   0,5x (mol)

             NaNO3 (xrightarrow{{{t^o}}}) NaNO2 + 0,5O2

                 y           →       y    →    0,5y (mol)

Hỗn hợp khí Y gồm: NO2 (2x mol) và O2 (0,5x + 0,5y mol)

Dẫn Y vào H2O dư:

2NO2 + 0,5O2 + H2O → 2HNO3

2x  →    0,5x dư 0,5y →       2x   (mol)

Khí thoát ra là O2 dư => 0,5y = 0,1 => y = 0,2

Dung dịch thu được có pH = 1 => [H+] = 0,1M => nH+ = nHNO3 = 2x = 0,1 mol => x = 0,05 mol

=> %mNaNO3 = 0,2.85/(0,05.148 + 0,2.85) = 69,67%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn