Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Nối 2 cực của một ắc quy bằng một dây nhựa thì thấy không c

 Nối 2 cực của một ắc quy bằng một dây nhựa thì thấy không c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Nối 2 cực của một ắc quy bằng một dây nhựa thì thấy không có dòng điện chạy qua dây. Giải thích nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong dây nhựa không có êlectron tự do

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn