Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđ

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic => Loại  A và D.

Lại có X và Z phản ứng với nhau tạo ra C2H5OH

=> X phải là C2H và z là H2O

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn