Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxit nào sau đây là oxit axit:

Oxit nào sau đây là oxit axit:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit nào sau đây là oxit axit:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CrO3 là oxit axit

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn