Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân bón Nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của:

Phân bón Nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân bón Nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn