Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân chứa hàm lượng đạm cao nhất trong các loại phân bón sau

Phân chứa hàm lượng đạm cao nhất trong các loại phân bón sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân chứa hàm lượng đạm cao nhất trong các loại phân bón sau là:

          


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tính tỉ lệ %mN(phân bón) thì:

NaNO3 [16,47%] ; (NH2)2CO [46,67%] ; NH4Cl [26,17%] ; NH4NO3 [35%]

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn