Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Văn bản nào sau đây không mang khuynh hướng sử thi:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Văn bản nào sau đây không mang khuynh hướng sử thi:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Văn bản nào sau đây không mang khuynh hướng sử thi:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn