Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phần trăm theo khối lượng nguyên tử cacbon (C) trong phân tử

Phần trăm theo khối lượng nguyên tử cacbon (C) trong phân tử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phần trăm theo khối lượng nguyên tử cacbon (C) trong phân tử C2H6O là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

%mC = 2.12/(12.2 + 6 + 16) = 52,17%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn