Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng giữa hai chất A và B được biểu thị bằng phương trìn

Phản ứng giữa hai chất A và B được biểu thị bằng phương trìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng giữa hai chất A và B được biểu thị bằng phương trình hóa học sau

                               A  +  B  →  2C

Tốc độ phản ứng này là V  = K.[A].[B]. Thực hiện phản ứng này với sự khác nhau về nồng độ ban đầu của các chất:

Trường hợp 1: Nồng độ của mỗi chất là 0,01 mol/l.

Trường hợp 2: Nồng độ của mỗi chất là 0,04 mol/l

Trường hợp 3: Nồng độ của  chất A là 0,04 mol/l, của chất B là 0,01 mol/l.

Tốc độ phản ứng ở trường hợp 2 và 3 lớn hơn so với trường 1 số lần là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

TH2, nồng độ mỗi chất tăng lên 4 lần => v tăng lên: 4 . 4 = 16 lần

TH3, nồng độ mỗi chất A tăng lên 4 lần => v tăng lên: 4 . 1 = 4 lần

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn