Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm mệnh đề trong các câu sau và cho biết chúng đúng hay sa

Tìm mệnh đề trong các câu sau và cho biết chúng đúng hay sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Tìm mệnh đề trong các câu sau và cho biết chúng đúng hay sai?

a)      5 là số chẵn

b)      Nếu AB2 + AC2 = BC2 thì tam giác ABC vuông.

c)      2 có phải là số nguyên tố không?

d)     Hôm nay trời không mưa, chúng ta đi xem ca nhạc nhé!

e)      Nếu phương trình bậc hai có (Delta geq 0)  thì nó có nghiệm.

f)       Trái đất quay quanh Mặt trời.

g)      Tháng hai (dương lịch) có 30 ngày.

h)      (pi^2 >10.)

i)        Tổng  ba góc trong một tam giác bằng 1800.

j)        Hình lập phương có 8 đỉnh.

k)       Bao giờ chúng ta đi du lịch?

l)        Thủy ngân không phải là kim loại.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a)      Là mệnh đề sai.

b)      Là mệnh đề đúng.

c)      Không là mệnh đề vì đây chỉ là câu hỏi.

d)     Không là mệnh đề vì đây chỉ là câu cảm thán.

e)      Là mệnh đề đúng.

f)       Là mệnh đề đúng.

g)      Là mệnh đề sai.

h)      Là mệnh đề sai.

i)        Là mệnh đề đúng.

j)        Là mệnh đề đúng.

k)      Không là mệnh đề.

l)        Là mệnh đề sai

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn