Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu không đúng là  ? 

Phát biểu không đúng là  ? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu không đúng là  ? 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Than đá , dầu mỏ , ... là những nguyên liệu hóa thạch.

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn