Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ   

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động cùng pha

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn