Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. Sai => sửa thành: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn