Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình li độ của một vật là x=6cos (5pi t-pi 3)cm . Kể từ thời điểm ban đầu đến khi t = 1s thì

Phương trình li độ của một vật là x=6cos (5pi t-pi 3)cm . Kể từ thời điểm ban đầu đến khi t = 1s thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình li độ của một vật là (x=6cos (5pi t-frac{pi }{3})cm) . Kể từ thời điểm ban đầu đến khi t = 1s thì số lần vật đi qua li độ x = 2cm là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chu kỳ dao động: (T=frac{2pi }{omega })= 0,4s

Sau t = 1s = 2,5T vật đi được 2 vòng và thêm 1 nửa vòng nữa.

Vậy số lần vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm là: 5 lần

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn