Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn