Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quặng sắt manhetit có thành phần chính là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

FeCO3 xiderit 

Fe2O3 hematit

Fe3O4 manhetit

FeS2 pirit

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn