Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì  

Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sự truyền sóng

Sóng âm truyền từ không khí vào nước có tần số không đổi và vận tốc tăng

Bước sóng λ = v/f; v tăng  λ tăng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn