Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

  Sóng dọc là sóng có phương dao động

  Sóng dọc là sóng có phương dao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Sóng dọc là sóng có phương dao động


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn