Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sóng dừng là

Sóng dừng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng dừng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sóng dừng là kết quả của sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ trên cùng một phương truyền.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn