Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng phản xạ

Sóng phản xạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng phản xạ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ cố định.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn