Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự phóng xạ và sự phân hạch hạt nhân

Sự phóng xạ và sự phân hạch hạt nhân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phóng xạ và sự phân hạch hạt nhân


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Sự phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, xảy ra tự nhiên, không có sự hấp thụ nơtron chậm. Sự phân hạch hạt nhân là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng và có sự hấp thụ nơtron chậm.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn