Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại hai điểm A và B cách nhau 26 cm trên mặt một chất lỏng c

Tại hai điểm A và B cách nhau 26 cm trên mặt một chất lỏng c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại hai điểm A và B cách nhau 26 cm trên mặt một chất lỏng có hai nguồn dao động kết hợp, cùng pha, cùng tần số 25 Hz. Một điểm C trên đoạn AB cách A là 4,6 cm. Đường thẳng d nằm trên mặt chất lỏng, qua C và vuông góc với AB. Trên đường thẳng d có 13 điểm dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn