Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đ

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

 Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài con lắc

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn