Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại một phòng thí nghiệm học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g. Kết quả đo chu kì

Tại một phòng thí nghiệm học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g. Kết quả đo chu kì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1, 919(pm )0, 001 (s) và l = 0, 900(pm )0, 002 (m). Bỏ qua sai số của π. Cách viết kết quả đo nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức chu kỳ của con lắc đơn : (T=2pi sqrt{frac{ell }{g}}Rightarrow g={{(2pi )}^{2}}frac{ell }{{{T}^{2}}})

Giá trị của g được viết : (g=overline{g}pm Delta g)

Trong đó (overline{g}={{(2pi )}^{2}}frac{overline{ell }}{overline{{{T}^{2}}}}=9,648m/{{s}^{2}})

Sai số (Delta g=overline{g}.left( frac{Delta ell }{overline{ell }}+2frac{Delta T}{overline{T}} right)=0,0314m/{{s}^{2}})

Vậy g = 9,648(pm )0,031 m/s2

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn