Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc thu được kết tủa?

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc thu được kết tủa?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc thu được kết tủa?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu A: AlCl3+ 3NaOH → Al(OH)3↓+ 3NaCl

Nếu dùng dư NaOH thì: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

→ Sau phản ứng không thu được kết tủa.

Phát biểu B:

Al(NO3)3+ 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3↓+ 3NH4NO3

Al(OH)3 không tác dụng với NH3 dư nên sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa Al(OH)3.

Phát biểu C:

CO2+ Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

CO2+ BaCO3+ H2O → Ba(HCO3)2

→ Sau phản ứng không thu được kết tủa.

Phát biểu D:

NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

→ Sau phản ứng không thu được kết tủa.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn