Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thu gọn đơn thức - x^3( xy )^413x^2y^3z^3 kết quả là:

Thu gọn đơn thức - x^3( xy )^413x^2y^3z^3 kết quả là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thu gọn đơn thức ( - {x^3}{left( {xy} right)^4}frac{1}{3}{x^2}{y^3}{z^3}) kết quả là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

( - {x^3}{left( {xy} right)^4}frac{1}{3}{x^2}{y^3}{z^3} =  - frac{1}{3}{x^5}.{x^4}.{y^4}.{y^3}.{z^3} =  - frac{1}{3}{x^9}.{y^7}.{z^3})

 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn