Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau đây : (1) Cho là kim loại Fe n

Thực hiện các thí nghiệm sau đây : (1) Cho là kim loại Fe n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau đây :

(1) Cho là kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4

(2) Cho là kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng nguội

(3) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2

(4) Cho là kim loại Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn