Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng với án

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng với án

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc. Khi màn quan sát cách mặt phẳng chưa hai khe 1,5m thì khoảng vân trên màn là 1,8mm. Để khoảng vân trên màn là 1,2mm thì cần dịch chuyển màn


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Khi D = 1,5 m thì i = 1,8 mm

+ Để i’ = 1,2 mm < i nên D’ cần dịch màn lại gần đoạn ΔD

Ta có  ({{i'} over i} = {{D'} over D} = {{D - Delta D} over D} to {{1,2} over {1,8}} = {{1,5 - Delta D} over {1,5}} to Delta D = 0,5(m))

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn