Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn este A của axit hữu cơ đơn chức X và anc

Thủy phân hoàn toàn este A của axit hữu cơ đơn chức X và anc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn este A của axit hữu cơ đơn chức X và ancol đơn chức Y bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Làm bay hơi hoàn toàn dung dịch sau thủy phân. Phần hơi được dẫn qua bình đựng CaCl2 khan dư. Hơi khô còn lại cho qua bình đựng K dư thấy có khí Z bay ra và khối lượng bình đựng K tăng 6,2 gam. Dẫn khí Z qua CuO nung nóng dư sinh ra 6,4 gam Cu. Lượng este ban đầu tác dụng vừa đủ với 32 gam brom thu được sản phẩm trong đó brom chiếm 65,04% về khối lượng phân tử. Tên gọi của A là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bình CaCl2 giữ lại H2O. Còn lại ancol

Khi Z bay ra là H2 : ROH + K -> ROK + ½ H2

Và : H2 + CuO(t0) -> Cu + H2O => nCu = nH2 = 0,1 mol

=> nROH = 0,2 mol = neste

Vậy mbình K tăng = mancol – mH2 => R = 15g => ancol là CH3OH

Có : nBr2 = 0,2 mol = neste => chỉ có 1 pi trong gốc hidrocacbon của axit.

=> Este sau khi phản ứng với Br2 có dạng : Br2R’COOCH3

Có : %mBr = 65,04% => R’ = 27g (C2H3)

Este là CH2=CHCOOCH3(metyl acrylat)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn