Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng thanh F

Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng thanh F

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dd FeCl3

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dd CuSO4

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dd FeCl3

- Thí nghiệm 4: Quấn sợi dây Cu vào thanh Fe rồi nhúng vào dd HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm 2, 4

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn