Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a)    Sục khí Cl2

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a)    Sục khí Cl2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a)    Sục khí Cl2 và dd NaOH ở nhiệt độ thường

(b)   Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dd chứa 3 mol NaOH

(c)    Cho KMnO4 vào dd HCl đặc dư

(d)   Cho hh Fe2O3 và Cu (tỉ lệ 2:1) vào dd HCl dư

(e)    Cho CuO vào dd HNO3

(f)    Cho KHS vào dd NaOH vừa đủ

Số thí nghiệm thu được 2 muối là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a)        2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H2O

(b)        2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

            NaOH + CO2 -> NaHCO3

(c)        2KMnO4 + 16HCl -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

(f)        2KHS + 2NaOH -> Na2S + K2S + 2H2O

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn