Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm phát biểu sai khi nói về tia X       

Tìm phát biểu sai khi nói về tia X       

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm phát biểu sai khi nói về tia X

      


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn