Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm x sao cho f( x ) - g( x ) + h( x ) = 0 

Tìm x sao cho f( x ) - g( x ) + h( x ) = 0 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm x sao cho (fleft( x right) - gleft( x right) + hleft( x right) = 0)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},fleft( x right) - gleft( x right) + hleft( x right) = 0 Leftrightarrow 2x + 1 = 0 Leftrightarrow 2x,,,,,,,, =  - 1 Leftrightarrow ,,,,x,,,,,,,, = frac{{ - 1}}{2}end{array})

Vậy  (x = frac{{ - 1}}{2})

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn