Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tơ nào sau đây là tơ thiên nhiên?

Tơ nào sau đây là tơ thiên nhiên?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tơ nào sau đây là tơ thiên nhiên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A, B, C đều là tơ tổng hợp

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn