Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các chất sau chất nào là chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường?

Trong các chất sau chất nào là chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chất sau, chất nào là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

H2NCH2COOH: glyxin là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn