Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phát biểu sau phát biểu nào không đúng?  

Trong các phát biểu sau phát biểu nào không đúng?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu sau phát biểu nào không đúng?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B. Sai vì trong phản ứng hóa học chỉ có số liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn