Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong dao động điều hòa $x=Acos ( omega t+varphi  )$ gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình

Trong dao động điều hòa $x=Acos ( omega t+varphi  )$ gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong dao động điều hòa $x=Acos left( omega t+varphi right)$, gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án C

Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi với phương trình $a=-{{omega }^{2}}x=-{{omega }^{2}}Acos left( omega t+varphi  right)$

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn