Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử là điện trở R tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp t

Trong mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử là điện trở R tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử là điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp thì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mạch RLC có uR luôn cùng pha với i

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn