Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phản ứng sau chất nào là chất tham gia ? Axit clohidr

Trong phản ứng sau chất nào là chất tham gia ? Axit clohidr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phản ứng sau chất nào là chất tham gia ?

Axit clohidric    + natri cacbonat rightarrow natriclorua + cacbon đioxit + nước


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án: C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn