Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình ăn mòn điện hoá học, xảy ra

Trong quá trình ăn mòn điện hoá học, xảy ra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình ăn mòn điện hoá học, xảy ra


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn