Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình sản xuất gang xảy ra phản ứng:       <p ali

Trong quá trình sản xuất gang xảy ra phản ứng:       <p ali

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình sản xuất gang xảy ra phản ứng:      

Fe2O3 (R) + 3CO(K)  \rightleftharpoons  2Fe(R)  + 3CO2(K)  ∆H >0

Có các biện pháp:   (1) Tăng nhiệt độ phản ứng ;    (2) Tăng áp suất chung của hệ ; (3) Giảm nhiệt độ phản ứng ; (4) Dùng chất xúc tác , (5) thêm FeO3 vào hỗn hợp phản ứng . Có bao nhiêu biện pháp giúp tăng hiệu suất của phản ứng trên?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ có biện pháp (1)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn