Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có mạch  tách sóng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn