Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,5mm

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,5mm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,5mm, D = 1 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếplà 6mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn