Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trước một thấu kính người ta đặt một vật phẳng vuông gốc với trục chính cách thấu kính 10 cm. Nhìn q

Trước một thấu kính người ta đặt một vật phẳng vuông gốc với trục chính cách thấu kính 10 cm. Nhìn q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước một thấu kính người ta đặt một vật phẳng vuông gốc với trục chính, cách thấu kính 10 cm. Nhìn qua thấu kính người ta thấy có một ảnh cùng chiều với vật và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính có giá trị là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án D

+ Vật qua thấu kính cho ảnh cùng chiều, cao gấp 3 lần vật → ảnh này là ảo qua thấu kính hội tụ.

$left{ matrix{
k = - {{d'} over d} = 3 hfill cr
d = 10 hfill cr} right.$

→ ({d}'=-3d=-30)cm.

+ Áp dụng công thức thấu kính (frac{1}{d}+frac{1}{{{d}'}}=frac{1}{f})→ (frac{1}{10}+frac{1}{-30}=frac{1}{f})→(f=15)cm

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn