Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và

Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Loại 1: chọn 10 câu tùy ý trong 20 câu có (C_{20}^{10})  cách.

+ Loại 2: chọn 10 câu có không quá 2 trong 3 loại dễ, trung bình và khó.

- Trường hợp 1: chọn 10 câu dễ và trung bình trong 16 câu có  (C_{16}^{10}) cách.

- Trường hợp 2: chọn 10 câu dễ và khó trong 13 câu có  (C_{13}^{10}) cách.

- Trường hợp 3: chọn 10 câu trung bình và khó trong 11 câu có  (C_{11}^{10}) cách.

Vậy có  (C_{20}^{10} - left( {C_{16}^{10} + C_{13}^{10} + C_{11}^{10}} right) = 176451) đề kiểm tra.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn