Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X có công thức phân tử là C4H8O2

X có công thức phân tử là C4H8O2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X có công thức phân tử là C4H8O2. X tác dụng với CaCO3. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn