Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

x^2 - 4                                                   

x^2 - 4                                                   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,{x^2} - 4)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cho đa thức: ({x^2} - 4 = 0 Rightarrow {x^2} = 4)

 

Vậy (x = 2;,x =  - 2) là nghiệm của đa thức

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn