Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây AB đàn hồi. Nếu  đầu A nối với nguồn dao động đầu B cố địn

Xét hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây AB đàn hồi. Nếu  đầu A nối với nguồn dao động đầu B cố địn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây AB đàn hồi. Nếu đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đầy B cố định thì sóng phản xạ ngược pha sóng tới.

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn