Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét phân hủy N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> trong dung môi CCl<s

Xét phân hủy N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> trong dung môi CCl<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét phân hủy N2O5 trong dung môi CCl4 ở 45oC:        N2O5→N2O4 + 1/2O2. Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5 là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn